ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία 5
Ιστορία 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Κοινωνιολογία 3

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5
Φυσική  Κατεύθυνσης 4
Χημεία  Κατεύθυνσης 4
Έκθεση – Λογοτεχνία 3

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Βιολογία 4

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Αρχές Οικονομικής θεωρίας 4

Εναρξη Θερινής προετοιμασίας: Δευτέρα 07/06 έως Παρασκευή 16/07 (6 εβδομάδες)