ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 4
Α.Ε.Π.Π. 3
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3