ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2