Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1