ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία 5
Ιστορία 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Κοινωνιολογία 3

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Φυσική Κατεύθυνσης 4
Χημεία Κατεύθυνσης 4
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5
Βιολογία 3

   ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑ ΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Αρχές Οικονομικής θεωρίας 4

Α-Β Λυκείου

Άλγεβρα 3
Φυσική 2
Αρχαία 2
Χημεία 2
Έκθεση 2

Έναρξη θερινής προετοιμασίας: Δευτέρα   01/06  έως  Παρασκευή 10/07  ( 6 εβδομάδες)